Bærekraft

Vi arbeider kontinuerlig med miljø og bærekraft, og ber derfor om innspill fra våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

Send oss gjerne innspill til hvordan vi kan forbedre våre varer og tjenester med hensyn til klima- og miljøpåvirkning.

Kontakt oss på firmapost@slaatto-sag.no