image description

Om oss

I dag består vår forretningsvirksomhet i trelastproduksjon på Torpo i Hallingdal, hvor vi foredler skurlast gjennom høvleri, trykkimpregneringsverk og egen produksjonslinje for overflatebehandling av innvendig panel og utvendig kledning.
Ved vår avdeling på Gol har vi trelast og byggevareutsalg hvor vi betjener våre kunder. Bedriften har 16 ansatte og har en årlig omsetning på 48 mill. Bedriftens strategi i alle år har vært fokus på høy kvalitet på våre produkter, til konkurransedyktige priser. Derfor benytter vi ofte slagordet; Tradisjon for kvalitet!  

HISTORIKK

Bedriften ble grunnlagt i 1927 av Engebret O. Slaatto, vest for Gol mot Rotneim. Trelastproduksjonen bestod av en enkel sirkelsag som ble drevet av en 4 hk bensinmotor. Produksjonen bestod av skjæring av tømmer for det lokale landbruket og til eget bruk. Bedriften har vokst og endret seg gjennom skiftende tider og 4 generasjoner i samme familie.

Under nevnes kort bedriftshistoriske endringer:

* 1934 ble en av Hallingdals første høvelmaskiner innkjøpt. Denne kostet kr 6.500,- , som på den tiden var et betydelig økonomisk løft.

Videre ble det i skiftende tider og nye generasjoner bygd og utvidet både saganlegg og høvleri.

* 1984 ble det besluttet å legge ned sagdriften, og prouksjonen gikk over i ren høvleridrift, noe som den gjør den dag i dag.

* 1985 ble det bygget nytt høvleribygg og komplett nytt høvlerianlegg ble kjørt i gang. Eget utsalg for trelast og byggevarer på Geilo.

*  1988 begynte bedriften med salg av byggevarer.

*  1993 ble det bygd ny byggevarebutikk og lager på Gol.

* 1995 ble høvleriet modernisert med ny høvelmaskin og sorterbord og pakkemaskin. Flyttet trelast - og byggevareutsalget på Geilo over til nytt utsalg i Vestlia.

* 1997 kjøpte bedriften bygdesagbruket på Torpo, tidligere Hallingdalsbruket med komplett videreforedlingsanlegg og impregneringsverk.

* 2005 ble det bygd nytt byggevarehus i Vestlia på Geilo.

* 2006 ble vår produksjon på Gol lagt ned, og flyttet til vårt produksjonsanlegg på Torpo. (Tidligere Hallingdalsbruket A.L).     
 
*  2007 ble det bygget nytt avlastningslager til vårt utsalg på Geilo.
 
* 2008 ble driften av byggevarehusene på Gol og Geilo solgt til Løvenskiold Handel As, som driver bo- og byggevarekjeden Maxbo, som videre leier våre anlegg.

* 2011 ble det bygget ny produksjonslinje for overflatebehandling av innvendig panel og utvendig kledning.

* 2012 nytt administrasjonsbygg på Torpo.

* 2017 oppgradering av produksjonslinjen for overflatebehandling.

* 2018 avviklet vi leieavtalen med Maxbo for avdeling Gol.

* 2019 nyåpnet vi vårt trelast og bygggevareutsalg på Gol.

* 2020 oppgraderinger ved høvleriet og impregneringsverk.